Horarios

Viernes 16 de Agosto:
08.00 a 09.00 Verificaciones administrativas (BAR)
Verificaciones técnicas (acceso pista)

09.00 a 09.20 Entrenos libres Open
09.25 a 09.45 Entrenos libres 85cc
09.50 a 10.10 Entrenos libres 65cc B
10.15 a 10.35 Entrenos libres 65cc A
10.40 a 11.00 Entrenos libres 50cc

11.15 a 11.35 Entrenos cronos Open
11.40 a 12.00 Entrenos cronos 85cc
12.05 a 12.25 Entrenos cronos 65cc B
12.30 a 10.50 Entrenos cronos 65cc A
12.55 a 13.15 Entrenos cronos 50cc

13.30 Manga orden de parrilla Open (20’ + 2 vueltas)
14.00 Manga orden de parrilla 85cc (15’ + 2 vueltas)
14.25 Manga orden de parrilla 65cc B (15’ + 2 vueltas)
14.45 Manga orden de parrilla 65cc A (15’ + 2 vueltas)
15.10 Manga orden de parrilla 50cc (10’ + 2 vueltas)

Sábado 17 de Agosto:
09.00 a 09.10 Warm up Open
09.15 a 09.25 Warm up 85cc
09.30 a 09.40 Warm up 65cc B
09.45 a 09.55 Warm up 65cc A
10.00 a 10.10 Warm up 50cc

10.15 Manga 1 Open (20’ + 2 vueltas)
10.45 Manga 1 85cc (15’ + 2 vueltas)
11.10 Manga 1 65cc B (15’ + 2 vueltas)
11.35 Manga 1 65cc A (15’ + 2 vueltas)
12.00 Manga 1 50cc 50cc (10’ + 2 vueltas)

12.20 Mantenimiento pista.

12.50 Manga 2 Open (20’ + 2 vueltas)
13.20 Manga 2 85cc (15’ + 2 vueltas)
13.45 Manga 2 65cc B (15’ + 2 vueltas)
14.10 Manga 2 65cc A (15’ + 2 vueltas)
14.35 Manga 2 50cc (10’ + 2 vueltas)

Domingo 18 de Agosto:
09.00 a 09.10 Warm up Open
09.15 a 09.25 Warm up 85cc
09.30 a 09.40 Warm up 65cc B
09.45 a 09.55 Warm up 65cc A
10.00 a 10.10 Warm up 50cc

10.15 Manga 3 Open (20’ + 2 vueltas)
10.45 Manga 3 85cc (15’ + 2 vueltas)
11.10 Manga 3 65cc B (15’ + 2 vueltas)
11.35 Manga 3 65cc A (15’ + 2 vueltas)
12.00 Manga 3 50cc (10’ + 2 vueltas)